Sekretesspolicy

Etologicas sekretesspolicy

Enligt nya dataskyddsförordningen som börjar gälla 25 maj 2018 ska du få kännedom om och samtycka till hur företag, föreningar och andra organisationer hanterar dina personuppgifter. Naturligtvis värnar vi om din integritet. Nedan kan du läsa om vad, hur, varför och hur länge Etologica sparar dina personuppgifter.

Etologica lagrar dina kontaktuppgifter (namn, adress, epost, telefonnummer) och annan information som du själv lämnat i syfte att kunna utföra tjänster, föra journal och leverera produkter. Uppgifterna sparas i tre år efter leverans av vara och/eller tjänst för att kunna hantera eventuella frågor, reklamationer och garantiärenden, med undantag för uppgifter som behöver lagras längre enligt t.ex. bokföringslagen.

Bilder som tas under Etologicas beteenderådgivningar, kurser, föreläsningar och andra event sparas till och med 31 december 2088 för att kunna användas i marknadsföring och för utbildningsmaterial. Bilder som används på sociala medier redigeras/beskärs för att anonymisera människor om inte annat skriftligt samtycke finns.

Mailkonversationer sparas i högst 6 månader efter sista inkomna mail ifall inget köp genomförts.

Personuppgifter, journaler och bilder sparas i Dropbox eller annan molntjänst inom EU/ESS. Mail sparas på krypterad webmail.

Inga uppgifter delas ut till tredje part.

Maila till anna-maria@etologica.se för att begära utdrag om vilka uppgifter som finns lagrade om dig, samt för att göra rättelse eller begära att uppgifterna raderas.

Ansvarig för de sparade personuppgifter är Etologicas VD Anna-Maria Svedberg.