… är en fråga jag aldrig har hört någon ställa. En fråga som jag ofta hör däremot är: När kan jag sluta belöna? Mitt svar på den frågan är: ”Aldrig!”. Däremot kan du minska belöningen och belöna mer sällan, samt byta ut belöningen (ofta godis) mot muntligt beröm. Om hunden slutar visa det önskade beteendet får du belöna mer igen.

Tänk om din chef en dag kom till dig och sa: ”Nu har du jobbat här i flera år så nu tycker jag att du kan dina arbetsuppgifter och du får arbeta utan lön i fortsättningen”. Skulle du blir mer eller mindre motiverad att gå till jobbet då? Visst, man ska inte jämföra hundar med människor, men principen är densamma. Alla varelser blir motiverade att göra det som de blir belönade för, oavsett om de har två, fyra eller fler ben! Även fiskar som inte har några ben alls blir motiverade att spela basket om de blir belönade för det. Hundar kan till och med vänta upp till 15 minuter för att få en godare belöning än den som erbjuds! Den nivå av självbehärskning har även barn, schimpanser och papegojor (Brucks et al. 2017).

Förhoppningsvis är det inte bara pengarna som gör att vi vill gå till jobbet. Trevliga arbetskamrater (ink. chefen), lagom mängd krav/ansvar som vi känner att vi kan hantera och utvecklande arbetsuppgifter kan vara mer värt än lönen vi får. Detsamma gäller för hunden. När hunden lärt sig att t.ex. gå fint i kopplet kan ett röstberöm istället för godis vara tillräckligt för att fortsätta. Men ett beröm som man inte kan koppla till något positivt är inget beröm. Några av er vet att jag spelar bandy på min fritid. Vissa träningar kan man känna att allt man gör blir fel. Om tränaren då kommer och säger ”Vad bra du var på träningen idag!” kommer jag inte att uppleva det som ett beröm. Om tränaren istället säger ”Vilken bra passning till Lotta du slog!” kommer jag kunna koppla när och var jag gjorde rätt, och kan även minnas känslan av den där lyckade passningen. Samma kan man överföra till hunden! För att berömmet ”Vad duktigt du är som går fint” ska uppmuntra hunden att fortsätta att gå fint behöver den kunna koppla beteendet den får beröm för till tidigare belöningar. Hunden ska alltså kunna koppla ihop ”Bra!” med känsla av att vara duktig.

Men vad är då beröm för hunden? Hur uppfattar den det vi säger? Forskning har visat att hundar kan skilja på känslan bakom ett kommando, och lyssnar bättre på kommandon som sägs med positiva känslor. Hundar lyssnar också bättre på ljusa röster än mörka. Ljusa röster uppmuntrar även rörelse hos hunden till skillnad mot mörka/dova röster vilket får hunden att sluta röra sig (Millis et al. 2005). Alltså behöver man även ha i åtanke på när och hur man berömmer hunden med rösten. Fukuzawa & Hayashi (2013) fann även  att hundar lär sig snabbare vid godisbelöning än vid enbart beröm eller att bli klappad. Däremot avtog skillnaden senare under träningen när hunden lärt sig uppgiften, då var beröm (”God boy/girl!” med ljus och glad röst) lika mycket belönande som godis.

Därför ska man belöna så mycket som möjligt tills man ser att hunden vet vad den får belöning för. Då  kan man börja dra ut på tiden mellan belöningarna och byta ut belöningen till beröm, men ibland överraska hunden med extra godisbelöning för att den gör rätt. Om man märker att hunden t.ex. börjar dra mer i kopplet igen får man fundera över om man belönat tillräckligt ofta, och med rätt timing (alltså när hunden  gör rätt). Naturligtvis finns det individuella preferenser. Några hundar gör vad som helst för uppmuntrande ord. Andra hundar vill istället ha bra betalt för att jobba, och nöjer sig inte med några torra leversnittar eller tomma ord…

Så, sluta att rycka i kopplet! Bestraffning är ingen effektiv inlärningsmetod och har massa negativa konsekvenser på hundens nacke och inte minst på er relation. Belöna och beröm din hund när den gör rätt istället och se till att den får betalt för sitt arbete!

Elin berömmer Zacke under Etologicas Chillakurs sommaren 2016. Foto: Anna-Maria Svedberg

Källor:

Brucks D, Soliani M, Range F & Marshall-Pescini S. 2017. Reward type and behavioural patterns predict dogs’ success in a delay of gratification paradigm. Scientific Reports 7, Article number: 42459
http://www.nature.com/articles/srep42459#methods

Fukuzawa M, Hayashi N. 2013. Comparison of 3 different reinforcements of learning in dogs (Canis familiaris). Journal of Veterinary Behavior 8, 221-224

Mills, D.S., Fukuzawa, M., Cooper, J.J., 2005. The effect of emotional content of verbal commands on the response of dogs (Canis familiaris). Current Issues and Research in Veterinary Behavioural Medicine. Papers presented at the 5th International Veterinary Behaviour Medicine Meeting (IVBM). pp. 217-220.