Till helgen (10-11 maj) ska jag äntligen till Stockholm på tvådagars workshop med Dr. Sophia Yin från USA. Det har varit bestämt sedan länge och äntligen börjar det dra ihop sig. Helgen kommer att handla om rädsla, aggression och olika problembeteenden samt hur man med belöningsbaserad metoder kan träna bort oönskade beteenden hos hund.

Dr. Sophia Yin sägs vara en av världens främsta hundtränare, veterinär, beteendevetare och författare till flera böcker och dvd’s. Dr. Sophia Yin´s filosofi som man kan läsa på hennes hemsida stämmer väl överens med min egen:

”To change behavior we have to remove the rewards for undesirable behavior and focus instead on rewarding good behavior. The simple approach, along with attention to the nuances of timing, body language, and motivation, forms the basis for establishing a relationship of trust between the human and the pet. Training becomes a joy rather than a chore and the methods open up a whole new connection with your pet.”
http://drsophiayin.com/philosophy

Översättning:
För att förändra beteenden måste man utesluta belöningar för oönskade beteenden och istället fokusera på att belöna önskat beteende. Detta tillsammans med nyanserad timing, kroppsspåk och motivation skapar grunden för en relation som bygger på tillit mellan människa och husdjur. Träningen blir rolig istället för något som måste göras och metoderna öppnar upp för en helt ny kontakt med ditt husdjur.

Jag ser verkligen fram emot en intressant, lärorik och inspirerande helg då jag dessutom kommer träffa flera av mina kollegor och klasskamrater igen!