Är du kattägare och vill bidra till forskningen om kattens beteende i vardagen? Svara då på denna enkät : Kattbarometern

Enkäten är en del av ett större forskningsprojekt om katters hälsa, välfärd och beteende på SLU – Stress hos katt. Målet för forskningsprojektet är en ökad förståelse om katten med syftet att höja kattens status i samhället.