Jag tror att de flesta hundägare någon gång funderar på om de ska kastrera sin hund eller inte. På mina unghundskurser och beteendeutredningar får jag ofta frågan om hunden kommer bli lugnare om den kastreras. Forskning om hur kastrering påverkar hundens beteende är begränsad och resultaten från olika studier är ofta motsägelsefulla. Det är svårt att avgöra vad som beror på kastrering och vad som beror på arv och miljö.

I Sverige är det inte alls lika vanligt att kastrera sin hund som det är i andra delar av världen. I USA är hela 75% av hundarna kastrerade, och det är inte

ovanligt att hundar (främst från hundstall) kastreras redan vid sex veckors ålder! I Sverige sker kastrering ofta i samband med sjukdom, t.ex. problem med prostatan eller testikelcancer hos hanar och livmoderinflammation hos tikar.

Hundar som adopteras från andra länder är ofta kastrerade om de är över sex månader gamla då det är ett sätt att minska antalet framtida oönskade hundar.

Kastrera unga hundar

Hundar som kastreras innan ett års ålder påverkas både fysiskt och beteendemässigt. Bland annat kan det finnas ökad risk för ledsjukdomar, korsbandsskador och olika typer av cancer. Dock är resultaten tvetydiga och en studie såg att tikar kastrerade efter tolv månaders ålder hade ökad risk för tumörtyperna hemangiosarkom och mastcellstumörer jämfört med tikar som kastreras innan ett års ålder.

Beteendemässigt kan hundar som kastreras tidigt (6-12 månaders ålder) vara livligare och valpigare livet ut, visa mer rädsla mot okända personer och mer aggressiva beteenden mot familjen samt utveckla ljudrädsla i högre grad än hundar som kastreras senare.

Kastrering och beteenden

Det kastrering förebygger är beteenden direkt kopplade till könsdriften och könshormoner (testosteron hos hanar, östrogen och progesteron hos tikar).

Kastrera eller ej? Det finns många för- och nackdelar att väga mot varandra!

Kastrera eller ej? Det finns många för- och nackdelar att väga mot varandra!

Hanar blir inte påverkade av löptikar (undantag finns), de tappar inte matlusten, de urinmarkerar mindre, att rida blir inte lika vanligt, de drar inte iväg på raggarrundor och risken för hundslagsmål med andra hanar minskar.

Kastrerade tikar kommer inte in i löp och slipper skendräktighet. Under löp och skendräktighet kan tikar vara mer benägna att rymma, urinmarkera och mindre toleranta mot andra tikar (speciellt i samma hushåll). De kan också bli deprimerade och tappa aptiten, eller bli väldigt hungriga. Resursförvar kan dyka upp under olika faser av löpcykeln.

Även efter kastrering kan vissa beteenden finnas kvar, t.ex. aggression mot andra hundar och resursförsvar. Därför behöver kastrering ofta kombineras med beteendeterapi.

Kastrering kan också påverka beteenden som inte är direkt kopplade till könsdriften. Till exempel så kan osäkra och rädda hundar bli ännu mer osäkra och rädda efter kastrering!
Tikar kan också bli mer griniga mot andra hundar efter kastreringen. Hur en individ påverkas av att bli kastrerad är individuellt.

Kastrering och hälsa

Risken för ljuvertumörer, livmoderinflammation, prostataproblem och testikelcancer minskar/försvinner med kastrering. Dock finns det ökad risk för andra sjukdomar, t.ex. ledproblem, olika tumörtyper och inkontinens hos båda könen. Vissa studier visar på förlängd livslängd för kastrerade hundar jämfört med intakta. Ras, storlek och ålder påverkar resultatet av kastreringen.

Kemisk kastrering

Ett alternativ till kirurgisk kastrering av hanar är kemisk kastrering. Ett implantat som utsöndrar gonadotropinfrisättande hormoner placeras mellan hanens skulderblad och förhindrar produktionen av testosteron och spermier. Det vanligaste läkemedlet är Suprelorin och det finns två styrkor. Den med lägst styrka räcker i minst 6 månader och det med högre styrka i minst 12 månader. Studier har dock sett att hos vissa hundar sitter effekterna i mycket längre än 6 eller 12 månader (från 150-500 dagar respektive 322- över 700 dagar).

Fördelar kemisk kastrering

 • Ingen operation krävs
 • Tillfällig ofruktsamhet hos friska, okastrerade, könsmogna hanhundar
 • Minskar beteenden kopplade till könsdriften
 • Test-runda inför ev. kirurgisk kastration
 • Kan användas för att behandla prostataproblem och vissa testikeltumörer
 • Inga kända biverkningar

Nackdelar kemisk kastrering

 • Förhöjda testosteronnivåer första veckan efter implantat
 • 6 veckor till full effekt
 • Effekten kan vara kvar mycket längre än utlovat (över 700 dagar)
 • Dopingklassat – hundar får inte tävla/ställas ut/mentalbeskrivas under chipets utlovade verkningstid + 6 månader (vilket ger 12-18 månaders karens beroende på vilken styrka som använts)
 • Risk för oönskad parning när implantatet slutar verka

Kastrera eller ej?

Tänk noga igenom alla för- och nackdelar med kastrering, både för dig själv och för hundens skull. Även ämnesomsättning och pälskvalité kan påverkas av kastrationen.  Är det beteenden kopplat till könsdriften är det större chansatt du får de resultat du önskar. Är det på grund av hundens energinivå, stress, aggression eller rädsla är det klokt att bolla med en utbildad hundetolog eller hundbeteendeutredare i första hand. Kemisk kastrering kan vara ett sätt att se hur just din hunds beteenden förändras innan eventuell kirurgisk kastrering.

Vill du veta mer? Kika på min webbföreläsning Kastrerade hundar – Mer än bara en snipity snap story på min Voyd-kanal!
Klicka här för att komma till föreläsningen

Källor
Warnes (2018) An update on the risks and benefits of neutering in dogs. The Veterinary Nurse 9:3, 150-155

Driancourt & Briggs (2020) Gonadotropin-Releasing Hormone (GnRH) Agonist Implants for Male Dog Fertility Suppression: A Review of Mode of Action, Efficacy, Safety, and Uses. Frontiers in Veterinary Science 7:483