En forskare som heter Beaver såg i en studie att 35 % av hundägarna han frågade om olika beteenden hos deras hundar upplevde att hundens skällande var ett problem. Det är alltså vanligt att ägare till hundar tycker det är jobbigt när deras hundar skäller.

Skall hos hundar är ett område som inte fått så stor uppmärksamhet inom forskningen. Ända in på 90-talet ansåg vissa att hundarnas skall saknade betydelse för kommunikationen. Den slutsatsen drog man eftersom hunden, till skillnad från vargen, skäller i nästan vilken situation som helst. Vargen skäller oftast i två situationer, för att tala om för flockmedlemmarna att den upptäckt något eller när den vaktar sitt revir. Istället för att skälla använder sig vargen av andra typer av vokaliseringar som morrningar, yl och gnäll. Endast 2.3% av vargens vokaliseringar består av skall. Hundar däremot kan skälla i flera timmar åt gången!

Dr. Sophia Yin, som jag var på workshop med i maj och som tragiskt gick bort i september, började forska på olika hundars skall år 2002. Hon fann att hundarna använde olika typer av skall i tre olika situationer. Situationerna hon undersökte var lek, när det ringde på dörren samt när hunden blev instängd i ett rum. Skallen skiljde sig i hur många gånger hundarna skällde, hur länge de skällde samt om skallet var dovt eller ljust. En annan studie har sedan visat att människor, oberoende av tidigare erfarenhet av hundar, kan tala om varför en hund skäller efter att ha lyssnat på uppspelningar av olika hundar som lek, varit instängd eller vaktat.

Hundar som leker har annan typ av skall än hundar som vaktar eller är instängda. Foto: Anna-Maria Svedberg

Flera hundägare har sökt min hjälp för att få reda på varför deras hund skäller och hur de kan hantera det. De flesta hundar jag träffat har skällt på grund av osäkerhet och frustration eftersom de inte riktigt vetat hur de ska hantera den mötande hunden, människan med mera. Frustrationen kommer från att sättet de vill hantera mötet på inte är möjligt på grund av t.ex. kort koppel. En av hundarna jag träffat skällde och larmade för minst ljud den hörde på grund av att den lärt sig att den på det viset fick uppmärksamhet av ägarna och en hund har skällde av ren rädsla. Förutom att dessa hundägare kontaktat mig för att få hjälp med sin hunds skällande har de en till sak gemensamt, nämligen stressen de känner över vad andra tycker och tänker när deras hund sätter igång och skäller. De blir själva stressade och vet inte hur de ska få hunden att sluta skälla.

Flera av dem har även berättat om incidenter som hänt när deras hund skällt på andra hundar eller människor. Jag kan förstå att man kan bli irriterad och frustread om man möter en skällande hund. Jag kan också förstå att man kan bli rädd om man möter en hund som skäller. Men det jag inte kan förstå är hur man kan slå med gångstavar, rycka kopplet ur handen på ägaren eller sparka mot en hund som skäller. På vilket sätt gör det situationen bättre? Oftast har man ingen aning om vad den skällande hunden har i bagaget, vad den varit med om eller varför den skäller. Mitt tips är att om du möter en hund som skäller, ge den lite mer utrymme genom att gå i en båge istället för rakt emot och undvik att titta rakt på hunden. Har du en hund som skäller kan du också testa att gå i bågar och ta ut avstånd, men kontakta gärna mig om du vill lägga upp en plan som passar just dig och din hund!

Vad vill jag då säga med det här inlägget om hundars skällande?

  • Hundar skäller av en anledning
  • Om vi förstår varför hunden skäller kan vi mer effektivt visa den andra sätt att hanera situationen på
  • Om vi vet hur vi kan hjälpa hunden att välja andra beteenden än att skälla blir vi själva lugnare
  • Om du möter en skällande hund, undvik att gå rakt emot! Du vet inte varför hunden skäller och kan göra det värre

Källor:

Beaver, B. 1994. Owner complaints about canine behavior. Journal of the American Veterinary Medical Association, 204, 1953-1955.

Yin, S. 2002. A new perspective on barking in dogs (Canis familiaris). Journal of comparative psychology, Vol. 116, nr. 2, 189-193

Yin, S. & McCowan, B. 2004. Barking in domestic dogs: context specificity and individual identification. Animal Behaviour, 2004, 68, 343-355