Att hunden morrar när du närmar dig den när den äter eller tuggar ben är ett vanligt beteende! I mitt kandidatarbete svarade hela 78% av hundägarna att deras hund vaktat mat, ben eller liggplats minst en gång.

Att försvara sin mat eller annan resurs som hunden värderar högt är ett normalt beteende. Redan i valplådan kan man se och höra valpar som övar på att vakta sin skatt mot sina syskon. Beteendet är medfött, men förmågan att tolka och respektera andra hundars resursförsvar är inlärd!

Resursförsvarets fyra steg

Steg 1
Lätt hot med stelnande kropp och stint stirrande mot inkräktaren.
Steg 2
Kraftigt hot om inkräktaren inte stannar. Hunden har rynkad nos, visar
tänderna och kan även morra.
Steg 3
Skenangrepp om inkräktaren fortfarande inte stannar. Hunden gör
blixtsnabbt nafsande i luften i riktning mot inkräktaren.
Steg 4
Angrepp om inkräktaren inte respekterat hoten. Hunden gör utfall och biter
(ofta med hämmat bett) inkräktaren.


Enligt Freddy Worm Christiansen (2009) påverkar inte resursförsvar rangordningen i en flock och det
handlar inte om att försvararen försöker klättra på rangstegen. Om man inte respekterar hundens resursförsvar kan försvaret istället trappas upp. Om man däremot lär hunden att vi inte är en konkurrent kommer försvaret att minska och ofta till och med att upphöra. Enligt Christiansen avlivas många hundar i onödan efter att ha visat resursförsvar och många hundbett skulle kunna undvikas om människor lär sig att läsa hundens signaler.

Hund som tuggar på ben. Bild av James Smith från Pixabay

Hantera resursförsvar

Hunden vaktar sina resurser av rädsla att förlora dem. Om vi tar maten, tuggbenet eller leksaken från en hund som morrar bekräftar vi att hunden måste vakta sina skatter och nästa gång kanske den trappar upp sitt försvar!

 

Om din hund stelnar när du närmar dig den gör du bäst i att stanna upp och hämta något gott att kasta till hunden från det avstånd där hunden känner sig trygg.

Förebygg resursförsvar genom att vänja hunden vid att ni inte är ute efter dens skatter. Fyll på matskålen när den äter, kom och ge gott godis när den tuggar ben (utan att röra benet), träna på att hoppa upp och ned från soffan som en rolig lek.

Om din hund stelnar när du närmar dig den gör du bäst i att stanna upp och hämta något gott att kasta till hunden från det avstånd där hunden känner sig trygg.

Om din hund har tagit något farligt som du måste ta ifrån den är det bäst att du gör det så snabbt som möjligt. Det är dock viktigt att du efteråt bygger upp förtroendet igen med hunden! Bäst är om du kan avleda hunden så den lämnar det den hittat. Att fråga om hunden vill gå på promenad kan vara ett sätt att få hunden att lämna sin resurs. Eller gå in i köket och öppna kylskåpet/prassla med en godispåse. Ofta går det snabbare än att brottas med hunden, och hunden kommer heller inte paniktugga för att hinna svälja det den hittat.

Byteshandel (att byta skatten mot något annat) kan fungera som förebyggande träning, men kan göra mer skada än nytta för hundar som har utvecklat resursförsvar!

 

 

Få hjälp med resursförsvar

Du kan boka tid för att få hjälp om du har en hund som vaktar sin mat, tuggben, godis, liggplats eller annat!
https://etologica.kaddio.se/booking

Källor

Svedberg, A-M, 2008. Resursförsvar hos hund – Hundägares uppfattning av beteendet. Etologi- & Djurskyddsprogrammet, Sveriges Lantbruksuniversitet

Christiansen, F.W. 2009. Hundars och vargars beteende. K. Malm, Tanke i Tryck, Skara