Enligt paragraf 16 i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter kan man läsa att under tiden den 1 mars – 20 augusti ska hundar hindras från att jaga och förfölja vilt. Naturvårdsverkets tolkning är att det oftast kräver att hunden är kopplad. Om du ändå har hunden lös får den inte vara mer än någon meter ifrån dig, som om den vore kopplad, och du måste kunna stanna den eller ropa in den om den får syn/vittring/hör något vilt. Polisens tolkning är att flexi-/rullkoppel eller långlina inte heller är tillräckligt för att hindra hunden för att jaga vilt. Även övriga tiden på året ska hunden hållas under sådan uppsyn att den hindras från att förfölja vilt. Där är tillägget ”hållas under sådan uppsyn” och inte enbart hindras, vilket kan tolkas som att då får hunden vara lös men den får inte jaga eller förfölja vilt.

Varför finns då denna lag? Jo, framförallt för att skydda vilda djur under den känsliga tiden på året då de ofta har ungar. Det gäller allt vilt; fåglar, rovdjur, hjortdjur m.fl. En studie från 2008 såg att i parker som tillät hundar påverkades svartsvanshjort, präriehundar, kaniner, ekorrar och möss. Även lodjur och rödrävar visade ändrat beteende i parker där hundar var tillåtna (Lenth et al. 2008). En annan studie såg att störst påverkan på de vilda djuren hade lösa hundar utan människa i närheten (Miller et al. 2001).

I stadsparker däremot verkar inte hundar påverka djurlivet, det kan bero på att i urbana miljöer är de vilda djuren mer vana vid liv och rörelse och det är andra arter som lever där (Forrest and St Clair, 2006).

Så, om du vill följa lagen ska du hålla din hund kopplad 1 mars – 20 augusti. Detta gäller även när du tar med hunden för att bada, ofta ligger sjöfåglar och ruvar i vassen och de kan lätt överge sina ägg om de blir skrämda.

1 mars - 20 augusti ska hundar hindras från att jaga vilt. Foto: Anna-Maria Svedberg

1 mars – 20 augusti ska hundar hindras från att jaga vilt. Foto: Anna-Maria Svedberg

Källor:

Forrest, A. & St. Clair C.C. 2006. Effects of dog leash laws and habitat type on avian and small mammal communities in urban parks. Urban Ecosystems. Volume 9, Issue 2, pp 51-66
Lenth, B. Brennan, M and Knight, R.L. 2008. The Effects of Dogs on Wildlife Communities. Natural Areas Journal 28(3):218-227

Naturvårdsverket – Hundar i naturen

Miller, S.G. Knight, R.L. and Miller, C.K. 2001. Wildlife Responses to Pedestrians and Dogs. Wildlife Society Bulletin. Vol. 29, No. 1 (Spring, 2001), pp. 124-132