Guldhamstern (Mesocricetus auratus) är ett av Sveriges vanligaste husdjur. De hålls ofta i små gallerburar, med ett litet hus, en matskål, vattenflaska och ofta ett hjul att springa i. Beteenden som många hamsterägare sett sina hamstrar göra är att gnaga på gallret, springa i hjulet eller stoppa in en massa mat i sina kindpåsar för att springa iväg med maten. En del ägare har även sett sina hamstrar klättra i taket för att sedan släppa greppet så att de ramlar ner med en duns, men de klättrar snabbt upp igen för att göra om precis samma sak. De här beteendena är exempel på sådana som man ofta får höra att hamstrar helt enkelt gör, men varför?

Vi kan börja med att titta på hur vilda guldhamstrar bor. Guldhamstern kommer från Syrien.4201-36733 Där bor den i gångar under marken som den gräver själv. Hamstern gräver även ut olika hålor i anslutning till sina gångar. I vissa av hålorna lagrar (hamstrar) den mat, vissa hålor sover den i och i andra föder de sina ungar. Gångarna och hålorna ligger ofta 60 cm djupt och gångarna är ca 500 meter långa.  Guldhamstern är solitär (ensamlevande), starkt territoriell och mycket aggressiv mot andra hamstrar. Guldhamstrar kommer bara överens under själva parningen och det minsta uppmätta avståndet mellan två bebodda hamsterhålor i det vilda är 118 meter.  Ungarna avvänjs vid 19-21 dagars ålder och redan då letar de reda på egna boplatser och undviker andra hamstrar.

Guldhamstern är nattaktiv och i det vilda spenderar den största delen av natten till att samla mat. Den är omnivor (allätare) och äter säd, frön, nötter och insekter som myror, flugor, kackerlackor och malar. Guldhamstern lagrar sin mat nere i sina hålor och under en natt kan den springa nästan upp till 13 km när den letar mat och bär med den i sina kindpåsar tillbaka till sina hålor. Under dagen sover den mest, men spenderar också en stor del av tiden till att gräva gångar och sandbada. Sandbada gör den för att hålla pälsen ren och fri från parasiter.

Om man jämför guldhamsterns liv i det vilda med livet den lever i fångenskap är det kanske inte längre så konstigt att hamstern tycker om att springa i hjul, gnager på gallret och klättrar. Alla de här beteendena utför hamster på grund av att den inte har möjlighet att göra det den egentligen vill, vilket är att gräva gångar och springa omkring och leta mat. När man jämfört viltfångade hamstrar med hamstrar som levt i fångenskap i flera generationer har man sett att det inte finns någon skillnad mellan deras beteenden. Hamstrar som levt i fångenskap i flera generationer klarar sig minst lika bra i det vilda som sina vilda släktingar. Guldhamstrarna vi håller i fångenskap har alltså fortfarande samma beteendebehov som vilda guldhamstrar.

Så, hur bör man då hålla en guldhamster för att den ska få utlopp för sina naturliga beteenden? När man sammanställer den forskning som gjorts på guldhamstrar kan man konstatera att guldhamstrar som hålls i små burar, utan möjlighet till att bygga bo och med lite bottenmaterial har högre stressnivåer och biter mycket på gallret eller klättrar i taket. Om man ger hamstrarna ett hjul att springa i får de lägre stressnivåer och gnager mindre på gallret, men de är fortfarande stressade och gnager fortfarande på gallret. Även om man ger guldhamstern en bur på 10 000 cm2 (105 × 95 × 45 cm) visar den gallergnagning och springer i sitt hjul, men den gör det mycket mindre än de hamstrar som har mindre burar.
Däremot har man sett att hamstrar som lever i en stor bur, med mycket bottenmaterial (upp till 80 cm djupt), men tillgång till bomaterial, hö, pinnar och grenar har lägst stressnivåer och uppvisar mindre gallergnagning och klättrande i taket.

En annan ska som man bör tänka på är att inte väcka en hamster som sover samt ha dagliga rutiner för när buren rengörs, hamstern hanteras och den får möjlighet att utforska nya områden. Detta eftersom att guldhamstern vill ha en fast dygnsrytm med 12 timmar ljust och 12 timmar mörkt. Om den inte får det kan den få hormonförändringar, hög kroppstemperatur och försämrat immunförsvar, vilket leder till att den lättare drabbas av sjukdomar. När man rengör ska man även låta det gamla boet vara kvar och en del av det gamla bottenmaterialet eftersom hamstern gärna vill ha kvar sin lukt i buren.

Baserat på det jag läst om hamsterns naturliga beteende och den forskning som gjorts på hamsterns välfärd är mina rekommendationer för att hålla sin hamster på bästa sätt följande:

  • Stor bur (hellre lång än hög!)
  • Guldhamstrar ska hållas ensamma (Finns flera hamstrar i hushållet bör de hållas i olika rum)
  • Tillgång till bomaterial (kartong, papper, speciell hamsterbomull som finns på djuraffären)
  • Tillgång till hö
  • Pinnar, grenar eller annat trä att gnaga på (Ej barrträd eller ek eftersom det är giftigt! Om ni tar in pinnar utifrån, torka dem i ugnen på 100 grader i 15 minuter för att döda bakterier och undvika att de börjar mögla)
  • Djupt bottenmaterial som den kan gräva i (Gärna ekologisk jord utan bekämpningsmedel)
  • Sandbad
  • Anpassad och varierad föda som sprids ut i buren (pellets som bas men frön, grönsaker, nötter, kött och insekter t.ex. mjölmaskar som komplement)

Tack Eva Udén för kommentarer på tidigare utkast!

Bilden är lånad från http://www.superstock.com/stock-photography/by%20its%20burrow