Flera studier har visat att bestraffning under träning av hundar leder till ökad aggressivitet och rädsla, även utanför träningssituationen. Positiv förstärkning däremot, där hunden får något den vill ha för att öka frekvensen av ett beteende, leder till hundar som har lättare att lära sig nya saker och interagerar mer med sin ägare under lek. Därför anser jag att bestraffning inte ska användas när man tränar hund, eller något annat djur heller för den delen.

http://www.psychologytoday.com/blog/canine-corner/201205/is-punishment-effective-way-change-the-behavior-dogs