Som ni antagligen redan märkt är jag väldigt intresserad av hunden, dess beteende och samspel mellan människa och hund. Det har därför blivit mestadels hund nu i uppstarten av Etologica. Planen är dock att verksamheten i framtiden även kommer omfatta kattens och våra andra sällskapsdjurs beteende. Men jag brinner även lite extra för försöksdjurens livssituation och vill gärna vara delaktig i arbetet med 3R-frågorna. 3R står för Replace, Reduce och Refine. Replace innebär att djurförsök ersätts med djurfria metoder och Reduce betyder att antalet djur som används i ett försök minimeras genom t ex bättre försöksplanering. Refine innebär att förfina försöken, dvs minska lidandet genom t ex smärtlindring och bättre djurhållning. Mitt intresse för 3R ledde till att jag kom i kontakt med Djurskyddet Sverige som jag idag representerar i Nationella Kommitténs Etik- och utbildningsutskott samt är Djurskyddets suppleant i styrelsen för Forska Utan Djurförsök som stödjer forskning som tar fram alternativa metoder till djurförsök.

P1040386